Resmi Gazete’de bugün (29 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Gereksinim Sahibi Hanelere Isınma Maksatlı Kömür Yardımı Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7183)

YÖNETMELİKLER

– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Zerzevat ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ankara Bilim Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Dokuz Eylül Üniversitesi Daima Eğitim Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Damızlık ve Damızlık Harici Hayvanlar ile Üreme Eserleri İthalatı Hakkında Bildirim (No: 2023/22)

– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Data Paylaşım Servislerine Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top