Resmi Gazete’de bugün (16 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet Müsaadesi Verilmesine Ait Karar

KURUL KARARI

– Nükleer Düzenleme Konseyinin 9/11/2023 Tarihli ve 2023-88/1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2023 Tarihli ve 2019/11652 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2023 Tarihli ve 2020/38826 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

scroll to top