Okullarda “adabımuaşeret” müfredat kapsamına alındı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda “adabımuaşeret” müfredat kapsamına alındı. Bakanlık, dersin ismini pedagojik uygunluk açısından liselerde “adabımuaşeret”, ortaokullarda ise “görgü kuralları ve nezaket” olarak belirledi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan “adabımuaşeret” dersinin, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan “görgü kuralları ve nezaket” dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının onayından geçti.

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak “görgü kuralları ve nezaket” dersi ile öğrencilerin bağlantıda görgü kurallarının ve nezaketin değerini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve bireyler ortası alakalarda görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.

Derslerde, öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin kıymetini kavramaları, etrafa karşı hassas olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin kıymetini fark etmeleri hedeflendi.

72 SAATLİK ÖĞRETİM PROGRAMI

Ders, iki seviyede 72 saatlik öğretim programını içeriyor.

Dersin birinci seviyesindeki müfredat, “görgü ve nezaket”, “ailede görgü kuralları ve nezaket”, “okul ortamında görgü kuralları ve nezaket”, “toplum içinde görgü kuralları ve nezaket” olmak üzere 4 üniteden oluştu.

Dersin ikinci seviyesindeki müfredatında ise “görgü ve nezaket”, “kişiler ortası bağlantılarda görgü kuralları ve nezaket”, “çevrede görgü kuralları ve nezaket”, “dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket”, “farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket” olmak üzere 5 ünite yer aldı.

ÖRNEK OLAYLAR ANLATILACAK

“Görgü ve nezaket” ünitesinde, görgü, nezaket, zarafet, hürmet, sevgi, teşekkür etme, hürmet, edep, mahremiyet, hak, sorumluluk ve terbiye ile ilgili örnek olaylar anlatılacak.

“Ailede görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin aile içi irtibatta görgü kurallarına uyması, nazik olması, şahsî bakımına ihtimam göstermesi ve sofra adabına uygun davranması amaçlandı.

“Okul ortamında görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde, öğrencilerin arkadaşlarıyla bağlantı kurarken nazik olması, ortak kullanım alanlarının paklığına ihtimam göstermesi, gerektiğinde akranlarına yardım etmesi, ulusal ve manevi bedellere hürmet göstermesi üzere maksatlara uygun kazanımlar planlandı.

“Toplum içinde görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde, öğrencilerin toplumsal alanda nezaketli olmasının, toplum içerisinde bağlantı kurduğu bireye uygun hitap biçimini tercih etmesinin, oburlarının haklarına hürmet göstermesinin ehemmiyetini fark etmesi istikametinde içerik hazırlandı.

“Kişiler ortası münasebetlerde görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin, kişilerarası bağlantıda görgü ve nezaketin kıymetini kavraması ve empati marifetine sahip bireylerin toplumsal birlikteliğe sağlayacağı katkıları fark etmesi sağlanacak; “çevrede görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde ise öğrencilerin etrafındaki problemlere yönelik projeler üretmesi sağlanacak.

“Dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin dijital irtibat araçlarını kullanırken nezaket sözleri kullanmanın kıymetini kavramaları ve buna uygun davranışları sergilemelerine dönük içerik hazırlandı. Dijital bağlantının aile içi bağlantısı engellememesi gerektiği üzerinde durulacak olan derslerde, dijital ortamlarda vakti verimli kullanmanın kıymeti vurgulanacak.

“Farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket” ünitesinde öğrencilerin farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaket tabirlerini tanıması, bunlara örnekler vermesi ve hürmet duyması amaçlandı.

LİSELERDE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Lise 9. ve 10. sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içeren ders, seçmeli dersler kapsamına alındı.

Adabımuaşeret dersi öğretim programı, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı.

Öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflendiği derslerde kazanımlar için gerekli maharetlerin geliştirilmesinde etkinliklerle zenginleştirilmiş, ilgi cazip araştırma ve uygulamaya yönelik bir öğrenme süreci planlandı.

Program ile ulusal ve manevi bedellerini özümseyerek tavır ve davranışlarını bu istikamette şekillendiren; beşerler ortasında karşılıklı sevgi, hürmet ve toplumsal huzurun sağlanması maksadıyla insan ilgilerini düzenleyen kuralları hayatına uygulayan bireyler yetiştirmek amaçlandı.

Adabımuaşeret dersinde, teorik bilgilerin öğretilmesinden fazla drama, müşahede, tartışma üzere etkinliklere yer verilerek öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan tanınacak. Ders ile öğrencilerin geçmişten bugüne kültürde yer alan görgü, nezaket ve zarafeti içselleştirmeleri sağlanarak davranışa dönüşen kalıcı öğrenmelere yer hazırlanacak.

DERS 7 ÜNİTEDE ANLATILACAK

Liselerdeki dersin müfredatı, 7 üniteden oluştu. “Kültürden kavrama adabımuaşeret” ismini taşıyan birinci ünite ile öğrencilerin, “edep, görgü, terbiye, uygarlık, sabır, zarafet ve nezaket” kavramlarını ve farklı kültürlerden adabımuaşeret ile ilgili örnekleri tanımaları hedeflendi.

“Kişisel tavır ve adabımuaşeret” isimli ikinci ünite ile öğrencilerin, inanç verici davranışları ayırt etmeleri ve yeterliliğin değerini anlamalarının yanı sıra ferdî bakım ve paklık kuralları ve ortama uygun giyinmenin ehemmiyeti anlatılacak.

“Ailede adabımuaşeret” ünitesinde, aile içi alakalarda sevgi ve hürmetin ehemmiyeti, mahremiyet, Kur’an-ı Kerim ve sünnette anne babaya hürmet, akrabalık münasebetlerinde adabımuaşeret, sevinç ve kederde aile bireyleriyle bir ortaya gelme üzere hususlar ve “sılayırahim” kavramının kıymeti üzerinde durulacak.

Programın en kapsamlı ünitesi olan “toplumda adabımuaşeret” isimli dördüncü ünitede, ortak kullanım alanlarında salon programlarında, okulda, komşuluk ilgilerinde, ziyaretlerde, konukların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasında adabımuaşeretin ehemmiyetine yer verildi.

“İletişimde, teknoloji ve toplumsal medya kullanımında adabımuaşeret” isimli beşinci ünitede, şahıslar ortası adabımuaşeretin yanı sıra teknoloji ve toplumsal medya kullanımında adabımuaşeret anlatıldı.

“Doğal kaynakların kullanımı ve etrafın korunmasında adabımuaşeret” isimli altıncı ünitede atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm projeleri, orman yangınlarının önlenmesi için yapılan çalışmalar, etraf dostu projeler üzere uygulamalara değinildi.

“İş ve meslek hayatında adabımuaşeret” isimli son ünitede ise giysi kuşama ihtimam gösterme, görüşmeye vaktinde gelme, el sıkma, göz kontağı kurma ve vücut lisanına ehemmiyet verme üzere davranışların ehemmiyeti üzerinde duruldu.

scroll to top