Hasar gören kargodan kurye sorumlu olacak

Kuryelik mesleğine getirilecek düzenlemenin detayları muhakkak oluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yönetmelik değişikliği taslağına ait bilgi verdi.

Taslak hazırlanırken kesim temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını söz eden Uraloğlu, kesimin gereksinimlerini ve vatandaşın isteklerini dikkate alan bir düzenleme oluşturulduğunu bildirdi.

Uraloğlu, taslakta teslimat mühletine ait düzenlemeler olduğuna işaret ederek, “Düzenlemeden sonra kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma mühleti taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin ‘makul bir sürede’ teslimini sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için süratli gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak. Vatandaşların da bu mevzudaki beklentileri değişmiş olacak.” diye konuştu.

Sektörde kullanılan araçların yaşlarına da sınırlama getirdikleri bilgisini veren Uraloğlu, motokuryelerin kullandığını araçların aşikâr yaştan büyük olmaması gerekeceğini lisana getirdi.

HÜKÜMLÜ OLAN ÇALIŞAMAYACAK

Uraloğlu, kuryelerin yetki evrakı alması gerekeceğine dikkati çekerek, “Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Kesimde uzman olanlar çalışabilecek. Böylelikle daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıyeten, kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçmiş olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Motokuryelerin vatandaşla birebir temasta bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, kurye olarak faaliyet gösterecek şahıslarda makul cürümlerden hükümlü olmaması kaidesi aranacağını anlattı.

20 KİLOGRAM SINIRI

Uraloğlu, kurye işletmecilerinin taşıyabileceği eserler ve faaliyet alanlarının da belirlendiğini lisana getirerek, kurye işletmecilerinin tek kesimde en fazla 20 kilogram tartısında yahut 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan eşyayı taşıyabileceğini söyledi.

HASARA UĞRAYAN KARGODAN KURYE SORUMLU

Bakanlıktan edinilen bilgiye nazaran, yapılacak düzenlemeyle motokuryeler, taşıdıkları gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak, çevreyi ve insan sıhhatini muhafaza ve etraf kirliliğini tedbire emeliyle gerekli önlemlere uyacak. Şahsî bilgilerin korunmasına yönelik önlemlere uygun davranarak, gönderici ve alıcı bilgilerinin kapalılığını sağlayacak motokuryeler, engellilerin hizmete erişimi tarafında gerekli önlemleri alacak, vilayet mülki yönetim amiri tarafından konulan önlem, düstur ve yasaklamalara uyacak.

Alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, birebir müddette gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici yahut alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek.

Ayrıca, küçük çaplı kurye işletmecileri yalnızca kendi vilayetinde yahut komşu vilayetler ortasında, büyük çaplı kurye işletmecileri ise ülkenin her vilayetinde faaliyet gösterebilecek.

YETKİ DOKÜMANINA YÜZDE 95 İNDİRİM

Kurye işletmecileri, kullandıkları motosiklet yahut mopedlerin muayene ve sigortalarını yaptıracak. Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul edemeyecek.

Şehir içi yahut komşu vilayetler ortası faaliyet göstermek için P1 ve tüm vilayetlerde faaliyet göstermek için P2 yetki evrakı alınması mecburî olacak. Yetki evraklarına kaydedilecek motosiklet ve mopedler 10 yaşından, taban kapasiteyi sağlayacak kamyonet ve arabalar ise 20 yaşından büyük olamayacak. P1 yetki evrakı için en az 10 motorlu taşıt ve 100 bin lira sermaye, P2 yetki evrakı için ise en az 30 motorlu taşıt ve 500 bin lira sermaye kuralı aranacak. Buna rağmen en fazla 3 motorlu taşıtla faaliyet göstermek isteyenlere yetki dokümanı fiyatında birinci 60 gün için yüzde 95 daha sonra yüzde 85 indirim uygulanacak.

YELEKLERE “KURYE” YAZISI

Kuryelerde esirgeyici ekipman kullanım zaruriliği olacak. Gözetici ekipman içinde yer alan reflektifli yelek üzerinde “KURYE” ibaresi yazılı bulunacak. Satılması, sevki ve ticareti yasaklanmış bir gönderi taşınamayacak. Alıcının talebi üzerine teslimat saat aralığı, temassız teslimat yahut üçüncü şahıslara teslimat üzere hizmetler verilebilecek.

Öte yandan, faaliyet gösteren kuryelerin 60 gün içinde müracaatı halinde yetki dokümanı fiyatında yüzde 95 indirim yapılacak.

scroll to top