Devlet Denetleme Konseyi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Heyeti’nin kimi yetki ve misyonları düzenlendi.

Kararnamedeki düzenlemeye nazaran Devlet Denetleme Heyeti tarafından denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kontrol mahallinde kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki çalışanı görevlendirilebilecek.

Denetçiler, talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri tarafından görevlendirilecek.

Kararname ile yapılan öteki bir değişiklikle de Konsey Sekreterliğinde çalışacak idari işçi Konsey Liderinin talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Liderince atanacak yahut görevlendirilecek.

Dolu takımlarda derece değişikliği, boş takımlarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yetkisi de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Liderinde olacak.

scroll to top