Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara nazaran, “154 kV (Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM Güç İletim Çizgisi Projesi” ve “154 kV Çoruh Transformatör Merkezi Alanı ve Ek Yol Güzergahı Projesi” kapsamındaki birtakım taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından çabuk kamulaştırılacak.

Bazı doğalgaz boru sınırı ve hot-tap noktası projelerinin üretimi emeliyle muhtaçlık duyulan taşınmazların ve Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, Cihadiye ile Fatih Mahalleleri sonları içerisindeki birtakım taşınmazların da tez kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Adana Yumurtalık Ceyhan Sanayi Alanı olarak belirlenen alanın da sonları gösterildi. Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin sonları değiştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ataşehir Ek Alanı olarak belirlenen alanın hudutları ve koordinatları gösterildi.

Tarım alanında, Çanakkale, Balıkesir ve Kastamonu’nun kimi noktalarında arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine tahsis edilen sermayenin 200 milyon liraya çıkarılması kararlaştırıldı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli sayılı listede yer alan kimi malların özel tüketim vergisi oranlarına temel özel tüketim vergisi matrahlarının tekrar tespiti hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Hususunun (n) Bendi Kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ait metot ve asıllar belirlendi.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının birtakım satış ve imar değişikliklerine ait kararlarına da onay verildi.

scroll to top