Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de

Kararda, memleketler arası hukuk ve legal egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan’a güçlü dayanak veren Türkiye’nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için değerli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye’nin Rusya ile oluşturduğu, TSK işçisinin vazife yaptığı Ortak Merkez’in faaliyetlerini muvaffakiyetle sürdürdüğü tabir edilen kararda, TSK’nın Ortak Merkez’deki vazifelerine devam etmesinin Türkiye’nin bölgedeki aktif ve yapan rolünün, ulusal menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

Bu nedenlerle, TSK’nın Azerbaycan’daki vazife müddetinin 17 Kasım’dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul’da kabul edildiği aktarıldı.

scroll to top